Hộp 2 bánh trung thu 1 trứng (Tự chọn)

196,000

Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 1 trứng 180g (4 Bánh) - 1
Bánh trung thu truyền thống 1 trứng 180g
98,000225,000
Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 1 trứng 180g (4 Bánh) - 2
Bánh trung thu truyền thống 1 trứng 180g
98,000225,000