Lễ hộp Truyền Thống (E2)

590,000

Mã SP: E2

Gồm 4 bánh trung thu truyền thống như sau:

  • Bánh trung thu hạt sen 2 trứng 250g
  • Bánh trung thu mè đen 2 trứng 250g
  • Bánh trung thu thập cẩm 2 trứng 250g
  • Bánh trung thu thập cẩm gà quay 2 trứng 250g