Hộp 2 bánh trung thu 2 trứng (Tự chọn)

Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 2 trứng 250g (4 Bánh) - 1
Bánh trung thu truyền thống 2 trứng 250g
132,000268,000
Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 2 trứng 250g (4 Bánh) - 2
Bánh trung thu truyền thống 2 trứng 250g
132,000268,000
Nơi nhập dữ liệu
1 × Màu đai quấn hộp truyền thống
Màu đai quấn hộp

Hết hàng