Hộp 2 bánh trung thu 2 trứng (Tự chọn)

240,000

Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 2 trứng 250g (4 Bánh) - 1
Bánh trung thu truyền thống 2 trứng 250g
120,000238,000
Nơi nhập dữ liệu
1 × Bánh trung thu 2 trứng 250g (4 Bánh) - 2
Bánh trung thu truyền thống 2 trứng 250g
120,000238,000
Nơi nhập dữ liệu
1 × Màu đai quấn hộp truyền thống
Màu đai quấn hộp