TUYỂN DỤNG

Gia nhập đội ngũ Bách Lạc ngay hôm nay

Để được làm việc, được trải nghiệm, được cống hiến, được phát triển và để tạo ra những sản phẩm bánh đầy cảm hứng và sáng tạo

Nộp đơn

HOẶC

Hoặc gửi đơn ứng tuyển về địa chỉ email : BL.chiemtrungduong@gmail.com

Gửi mail

Phụ trách tuyển dụng: 0902 789 425 (C.San) – 0909 302 043 (A. Dương)

Gọi ngay

Vị trí cần tuyển

1. Đang cập nhật

Chi tiết

2. Đang cập nhật

Chi tiết