Lễ hộp Truyền Thống (E3)

Mã SP: E3

Gồm 4 bánh trung thu truyền thống như sau:

  • Bánh trung thu mè đen 1 trứng 180g
  • Bánh trung thu khoai môn 1 trứng 180g
  • Bánh trung thu đậu xanh xá bấu chà bông 1 trứng 180g
  • Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 180g

Hết hàng